Maar van hen die geloven, de deugdelijke daden doen en geloven in wat tot Mohammed is neergezonden — dat is de waarheid die van hun Heer komt — zal Hij de slechte daden verzoenen en hun toestand in orde brengen. 47:2

 

 
Wanneer Mijn dienaren jou naar Mij vragen: Ik ben nabij. Ik verhoor het gebed van iemand die bidt, wanneer hij Mij aanroept. Zij moeten Mij dus gehoor geven en in Mij geloven. Misschien zullen zij de goede weg opgaan. 2:186

Home

Ons missie

Home

Ons werk

Wij gaan voor het beste resultaat!

Een unieke concept van bijles

Meld je nu aan! vul de inschrijfformulier

Ons activiteiten

Dialoog bijeenkomsten

Dialoog bijeenkomsten

Hulpactie in Tata

Hulpactie in Tata

Bezoek Burgermeester

Bezoek Burgermeester

Sportdag 2015

Sportdag 2015